Svensk ull i filtade former

Kursen är fulltecknad!

Under två dagar ägnar vi oss åt att med enkla redskap filta den svenska ullen till tredimensionella former. Vi startar upp med att blicka bakåt över filtens historia bland nomadkulturer i Centralasien för att få en förståelse för hur materialet har använts och hur de imponerande arbetena såg ut.

Vi kopplar dåtid till nutid och Yvonne Habbe berättar och visar bilder på hur hon använder filten i sina arbeten med specifik inriktning på stora filtade kärl. Med detta som avstamp koncentrerar vi oss sedan på att med öppet sinne utforska blandningar av svensk ull som blir till kraftig och slitstark filt med intressanta ytstrukturer. Resultatet blir förvaringskärl, krukor, väskor eller rena konstobjekt.

Kursen riktar sig både till nybörjare och redan tovningserfarna.

Kursledare: Yvonne Habbe, Visby
Tid: 30 nov- 1 dec kl. 9-16

Anmäl dig här