Studiebesök

Vi gör ett studiebesök och åker till Skepplanda Alpackagård.

Vi skall vara där ca kl. 18 så vi startar från Mölndal 17:15. Kom i tid.

Anmälan till Liáne Engström 0702 75 52 21 eller liane.engstrom@gmail.com senast 18 april.