Stipendium i slöjd och hantverk

Hemslöjden i Dalarna utlyser Stipendium i Slöjd och Hantverk

Stipendiet vill uppmuntra till fortbildning och utveckling inom slöjd och hantverk och kan sökas av personer verksamma i Dalarna.

Vi vill att du gör en egenhändig ansökan med namn och kontaktuppgifter där du berättar vad vill använda stipendiet till. Bifoga arbetsprov, fotografier och handlingar som du vill hänvisa till.

Fördelningen av stipendiet bestäms av Dalarnas  Hemslöjdsförbunds stipendiejury och utdelas på DHF:s årsstämma 13 april. Stipendiesumman för 2021 är 10 000 kr.

Ansökan lämnas eller skickas senast den 15 mars till:

Dalarnas Hemslöjdsförbund, Falugatan 2, 79171  Falun

Eller e-postas till: kattis.k.hofvander@hemslojd.org och/eller fredrik.eriksson@hemslojd.org

Info:

Kattis K Hofvander mobil.070-668 27 14

Fredrik Eriksson mobil. 070-668 28 14,