Smide och Slöjd

                                                     Spring Craft 2022

                                                  ON THE EDGE

                         27-28 Maj i NOHABS smedja i Trollhättan

Spring Craft är föreningen som tillsammans med Älvsborgs Läns Hemslöjdsförbund ordnar årets höjdpunkt där slöjd- och smidesintresserade kan träffas och utbyta erfarenheter.

Temat för 2022 är skärande verktyg för både trä och stål och vi vill presentera ämnet i föreläsningar och workshops ”från ax till limpa” d.v.s.  från så många spännande sidor som möjligt eller vad sägs om:  Forntida järnframställning, Superlegeringar, Yx- kniv- och navarsmide,  Mönstervällning,  Skedtäljning,  Slipning och bryning på ett professionellt sätt.

Eventet vänder sig inte enbart till slöjd och smidesintresserade utan även en bred allmänhet och är kostnadsfritt för alla intresserade.

Vi är stolta över temat som förenar smidet och slöjden under en gemensam rubrik och vi är övertygade om att programmet kommer att innehålla något för just dig.

Programmet för evenemanget är under uppbyggnad, följ det på vår hemsida:

hemslojden.org/forening/foreningen-spring-craft/

Välkomna

Öppettid på fredagen 27/5 är 16:00-20:00

Öppettid på lördagen 28/5 är 10:00-19:30