Slöjdträffar i Kaniken

Tisdag 20 oktober
är vi värdar på Upplandsmuseets slöjdkafé i Kanikenhuset på Västra Ågatan. Karin Stålberg visar luffarslöjd.
Daglediga kl 14-16 och övriga 17.30-19.30. OBS! föranmälan! senast måndagen till slojdhander@upplandsmuseet.se
Ange namn och vilken tid du önskar komma, du får bekräftelse på om du fått en plats.