Slöjdträff med eget arbete

Vi slöjdar tillsammans i Storstugan på Fornby. Var och en tar med sitt pågående slöjdarbete och fika.