Bladworkshop på gammelgården

Vi slöjdar med komposterbar slöjd i en bladslöjdsworkshop med Pernilla Wåhlin Norén.