Slöjdrunda på pingstafton – 10-års jubileum !

Kom och besök våra slöjdare på Hemslöjdsbutiken/Vävstugan, Gästgivars, Gamla skolan i Undersvik och på Kvâr-Eriks, där serveras även kaffe med fikmos. Separat program med karta och adresser m.m. kan hämtas i Hemslöjdsbutiken/Vävstugan på Östernäsvägen 1. Samt Program slöjdrundan 2018