Slöjdombudsträff

Vill du vara med och göra reklam för Hemslöjden? Vi träffas regelbundet under våren för att planera föreningens utåtriktade arbete i form av annonsering, Slöjdpatrull och prova-på-aktiviteter med mera. Introduktion för nytillkomna varje gång.

Fika från 17.30 och mötesstart 18.00.