Slöjdcafé: Stickning

Sticka en ”fleegle heel”!

Kisti lär dig att sticka en variant på stickad häl.

Förbered dig genom att ta med dig ett stickat  strumpskaft.

Välkommen!