Slöjdcafé-kurs Lappa Laga Stoppa

Välkommen att umgås med oss i Stenhuset,temakurs i hållbarhet och att ta tillvara dina plagg.
Lär dig, under ledning av slöjdpedagogen Gittan Wester Wallin, olika sätt att lappa/laga/stoppa med dekorativa tekniker och ta till vara/ändra dina älsklingsplagg.
Ta med dig eget arbete/material eller använd det material som finns att tillgå.

Böckerna Stoppa, Lappa&Laga av Katarina Brieditis och Katarina Evans finns att köpa i Stenhuset Pris: 150 kr/st
Kursen omfattar fyra tillfällen tisdag 1.10, torsdag 10.10, tisdag 15.10 och torsdag 24.10 mellan kl. 18.00 och 21.00
Medlemmar betalar 25 kr, icke medlemmar 100 kr för fika, kurs och ev. material/gång

Välkommen !

Möjlighet att se pågående utställningar.
Aktuell information om utställningar finns på Stenhusets Facebook-sida