Slöjdcafé – Återbruk virka julgran

Slöjdcafé Kaplagården – Återbruk virka julgran.

Torsdagkvällar kl.18-20

Prova på olika slöjdtekniker. Ingen anmälan till slöjdcafé. Ta gärna med material
till de olika aktiviteterna om du har, om inte så finns ”provapåmaterial” till självkostnadspris.

Kostnad för slöjdcafé: För medlemmar 20 kr, för icke medlemmar 50 kr.