Slöjdcafé: Brodera

Brodera!

Idag fortsätter vi med gömmorna/knipaskarna.

Var du inte med den 8 september kom ändå och börja på din gömma.

Ledare: Marlis Gysling