slöjda ett hus

8/5 Slöjda ett hus
Tid: 13-15. Johannes Thyr guidar och berättar
om hantverket i härbret på Norra Kyrkogatan.
Plats: Norra Kyrkogatan, vid härbret.
Ingen föranmälan krävs.