Slöjd Håller från Gävle till Norska gränsen

Slöjd Håller2020– en temavecka om slöjd och hållbarhet i Värmlands, Dalarnas, Örebro, Västmanlands, Uppsala och Gävleborgs län.

Slöjd är en resurshushållande verksamhet. Ofta används naturliga material med en lokal förankring. Det mesta inom slöjden går att göra med händerna och enkla handverktyg. De beprövade hantverksmässiga teknikerna som används är lättillgängliga för många. Slöjden lämnar små ekologiska fotavtryck. Produkter som är hantverksmässigt tillverkade är i ett ekologiskt kretslopp från materialutvinning till när produkten tjänat ut. Under vägen kan det slöjdade repareras, omformas och få sin livslängd förlängd. Slöjd är en del av en cirkulär ekonomi och bidrar till mer hållbar konsumtion och produktion.

Slöjd Håller är en kunskapsplattform som ger möjligheter till hur du med dina händer skapar en hållbar framtid.

Slöjd Håller-veckan har fokus på FN’s Globala Mål för Hållbar utveckling nummer 11: Hållbara Städer och Samhällen och nummer 12: Hållbar Konsumtion och Produktion.

Under den här veckan vill vi erbjuda olika aktiviteter på resan mot en mer hållbar livsstil!

Här hittar du ALLA evenemang under veckan. Digitala och på plats:

Programblad_Slöjdhåller_v42_2020_med_länkar