Skinnkurs, sy i skinn

Skinnkurs för alla.

Kursen är upplagd på 3 träffar. Man kan antingen gå 1, 2 eller 3 gånger. Kursdag 2 är fortsättning på träff 1. De övriga är för alla.

Kursledare är Karin Håkansson tel 0708-571419 eller karin.c.h@hotmail.com

Träff 1. 14/10 kl 10.00 – 16.00 Sy i skinn. Alla som vill.

A) Teori och inspiration.

B) Sy provlapp med olika sömmar, prova skära i skinn. De som redan kan, kan börja på något.

C) Litet pass med teori om mönsterutlägg och tillskärning.

D) De som vill sy något mindre startar upp detta genom att rita mönster och skära ut. De som vill göra västar startar med att göra mönster och sy i något tyg. (typ gammalt lakan)

 Träff 2. 23/10 kl 10.00 – 16.00 Fortsättning sy i skinn. Alla som vill fortsätta. Inga nya.

De som ska sy västar eller fällar har nu skinn.

A) Kort teoripass hur man kan laga skinn och fälla in vid pälslösa partier.

B) Sätter igång och tar genomgångar vid behov.

Träff 3. 13/11 kl 10.00 – 16.00  Färgtryck på skinn. Alla som vill.

A) Teori och inspiration

B) Vi trycker på skinn – något som vi sytt på kursdagarna innan, något gammalt, ett helt skinn.

Kursavgift: 400:-/dag vid 10 deltagare.

Materialkostnad: Ett helt skinn fr ån c:a 1000:- Småbitar till självkostnadspris. Kontakta kursledaren.

Lokalen i Ravlunda erbjuder eget arbetsbord för alla. Alla tar med egen matsäck.