Ulrika Roslund Svensson – Tälj skapistiska påminnelsefiguriner

Skapism- med slöjden som trogen bromskloss för ett hållbart liv

45 min föreläsning

Att skapa egna sammanhang, rum som förutsätter särskilda regler är inget nytt. Slöjden är äldre än gatan, kanske rentav lika ålderstigen som stigen. Den har varit våra händers och sinnens redskap, metod och visuella omgivning. Idag är spelreglerna annorlunda, och denna handling, dessa ting såsom förkroppsligad tid väcker tankar om både dåtid, samtid och framtid.

I gränslandet mellan konsten och slöjden, formades min -ism; skapismen. En långsamt flytande syssla med plats för både hand och tanke.

Denna föreläsning tar avstamp i skapandet i färskträ såsom vardaglig handling, ideologi och naiv vision.

 

Workshop i anslutning till föreläsningen:

“Tälj skapistiska påminnelsefiguriner- du i dialog med träbiten”

Vi utgår från träbitens form och slumpens påverkan. Genom att lyssna och betrakta följer vi handens och tankens intuition.

Kursledare: Ulrika Roslund Svensson

 

Anmälan och betalning senast 14 oktober

Pg 765371-0, Swish 1230657593

 

Arrangör: Hemslöjden i Kronoberg, Ljungby kommun och Stenlundens hantverksbageri