Ulrika Roslund Svensson – Skapistisk mönsterstickning

Skapistisk stickning- om en stickjunta för nyanlända kvinnor och barn
15 november

45 min föreläsning

År 2015-2016 drev jag en stickjunta för kvinnor och barn på två olika flyktingboenden. Vi stickade för gemenskap, för tidsfördriv och för att skapa lugn och ro. Denna föreläsning kommer att handla om slöjden som ram och social kraft, och behovet av att samla delar av dessa erfarenheter i en bok.

 

Workshop i anslutning till föreläsningen:

”Skapistisk mönsterstickning”

Vi undersöker färg- och mönsterverkan med hjälp av restgarner. Genom att betrakta uppkomna eller framtvingade “fel” undersöker vi stickningens gränser och möjligheter.

 

Kursledare: Ulrika Roslund Svensson

Anmälan: magnus@hemslojdenkronoberg.se  Tel: 070-3761801
Anmälan och betalning senast 4 november
Pg 765371-0, Swish 1230657593

 

Arrangör: Hemslöjden i Kronoberg, Ljungby kommun och Stenlundens hantverksbageri