Skapartagna – Sommarutställning

Under sommaren 2018 kommer utställningen Skapartagna – att slöjda för det okända, att visas på Folkmusikens Hus i Rättvik. I samarbetet med Dalateatern omkring föreställningen Bergtagna var även Folkmusikens hus delaktiga. Därför känns det extra kul att få avsluta utställningen just här. Ta chansen att se utställningen när den nu visas för sista gången.


Får vi berätta för dig en saga?

Vad är en hjulorm, sötlocka, fulskrämma eller en mjölkklocka? Vem använder en svansvärmare eller ett fiskskinnsgarvat diadem eller har ett dekorerat hål i kjolen och varför…? Vem klär sig i näver och mossa? Vem är rädd för blanka saker men lockas av guld? I kåsakrönikan kan man läsa om rotkrylliska, myrfolk och fältafolk.
Till vilken historia hör dessa berättelser? Är det här en riktig historia eller en påhittad? Vem bestämmer vad som är sant och vad som är falskt.
Under 2017 samarbetade Dalarnas Hemslöjdsförbund med Dalateatern kring föreställningen Bergtagna. Nu visar vi föremålen och kostymerna som uppkom i mötet mellan det traditionella hantverket och det sceniskt nyskapande.
I utställningen får vi läsa fantastiska historier om de fynd som har gjorts och se slöjdarnas fantasieggande föremål. Vi får fundera över vem som, enligt den arkeologiska utgrävningen, har gjort föremålen och vad de ska användas till. Kostymerna från föreställningen visar en färgprakt och idérikedom om hur man kan använda det folkliga uttrycket som inspiration och kombinera plagg med material från naturen.
Här finns också trollspiror att hålla det onda borta eller att locka något/någon till sig.
Utställningen är Producerad av Dalarnas Hemslöjdsförbund i samarbete med Dalateatern.
foto Per Eriksson