Samtalskväll: Vad är samisk slöjd?

Vi får besök av Lotten Gustafsson Reinius, professor i etnologi vid Nordiska museet, och Cecilia Hammarlund Larsson, intendent på museet. De kommer att berätta om gränsdragningar och omladdningsprocesser när det gäller samisk slöjd.

Varje måndag är det öppet i lokalen. Det finns fika till självkostnadspris och möjlighet att köpa böcker från Hemslöjdens förlag, dräktmaterial och prova-på-kit.

Du är också mycket välkommen att jobba med ditt eget slöjdprojekt och använda våra symaskiner eller andra verktyg.

Jämna veckor är det öppet utan program, udda veckor har vi en samtalskväll kl. 18.00-20.00 med en eller flera intressanta gäster.