Föreläsning om Remakes verksamhet

Marie Teike från Stockholms stadsmission sociala företag Remake kommer och berättar om deras verksamhet.
Marie Teike är  grundare av samt design- och produktionsansvarig för REMAKE.

Lokalen är Vuxenskolan, Kungsängsgatan 12. Anmälan till info@uhf.hemslojden.org Skriv Remake i ämnesraden.
Arrangemanget är gratis. Vi återkommer om tid men det är på kvällen.