Prova på näver

Kom och prova på att slöjda i näver under ledning av Inga-Lena Åkesson.