Slöjda bokstavligt

Vi slöjdar bokstäver, ord och meningar och använder oss av bokstävernas forn i olika tekniker; karvsnitt, broderi och trådtjack.
Ledare Ewa Fransson, Pia Malmros o Agneta Kjellberg