Öppet Slöjdhus

Tälja

Kom och trivs med likasinnade!

Vi fortsätter med populära ”Öppet Slöjdhus” första onsdagen i varje månad.

Välkommen till Slöjdhuset mellan kl. 15.00 – 18.00

Kom och slöjda, kolla böcker i biblioteket och ta en fika. Ta med ditt eget påbörjade arbete. Tillsammans kan vi lösa eventuella problem, inspireras av varandra och diskutera tekniker. I huset finns alltid någon från föreningen.

Gratis för medlemmar i Blekinge läns hemslöjd.
Om du inte är medlem är kostnaden 50 kr.

Ingen anmälan. Fika till självkostnadspris finns att köpa.

Varmt välkommen!

Genomförs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.