OMSLÖJD – När samlat möter nytt

Lördag 23 september kl. 12.00

Vernissage för slöjdutställningen

OMSLÖJD – När samlat möter nytt

Örebro läns museum.

Utställningen är ett samarbete mellan Örebro läns slöjdförening och Örebro läns museum.

Projektet innebar att en arbetsgrupp från slöjd-föreningen samt personal på museet valde ut föremål från museets samlingar. Dessa föremål fick alla intresserade inspireras av för att själva slöjda nytt.

Utställningen visar föremål, tankar och känslor som uppstår vid mötet mellan historia och nyskapande på en och samma scen.

Utställningen visas på Örebro läns museum 23 september 2017-28 januari 2018.

Projektledare: Lina Jatko, Textilhemslöjdskonsulent, Örebro läns museum.