Ödehusgardiner

Digital aktivitet

Digitalt föredrag – Hur man bygger upp ett slöjdprojekt

Onsdagen den 9 februari kl 19.00 håller vävaren Sara Kånåhols ett digitalt föredrag om sitt projekt Ödehusgardiner. Sara delar med sig av sina erfarenheter om hur hon byggde upp projektet. Våren 2020 beviljades Sara medel från Nämnden för Hemslöjdsfrågor, NFH för sitt arbete med Ödehusgardiner. Efter föredraget finns det tid för frågor.

Föredraget är kostnadsfritt. Anmälan senast 4 februari 2022 till Kalmar läns hemslöjdsförening, tfn 0481-167 50, e-post kansli@kalmarhemslojd.se

Vid frågor om evenemangen ring eller maila hemslöjdskonsulent Thea Östin 0481-167 52 thea.ostin@kalmarhemslojd.se