NYFIKEN PÅ SLÖJD

16 januari 2020 bytte vi namn till NYFIKEN PÅ SLÖJD

Gruppens målsättning har sedan starten varit att lära och lära ut olika slags hemslöjd.

Därför passar inte namnet Broderigruppen.

Vi har hittills lärt oss:
grannlåtsbroderi, yllebroderi, sticksöm, tovning, nålbindning, sticka vattenbärarvantar.

Vi hoppas nu få lära oss mer av hård, halvhård och mjuk slöjd.

Nästa träff är den 27 februari – invänta mer information.