Nordiskt Sticksymposium Kiruna 2016 ”Njut av stickupplevelser i midnattssolen!”

Nordiskt Sticksymposiumär ett årligt arrangemang som vandrar runt i de nordiska länderna.
Arrangör:Arbetsgrupp Nordiskt Sticksymposium – Norrbottens läns Hemslöjdsförening och länshemslöjdskonsulentverksamheten i Norrbotten i samverkan med Gavstrik.
Gavstrik är en dansk stickförening och den övergripande, sammanhållande organisationen som ansvarar för Nordiskt Sticksymposium.

Kategori (kurs, utställning, övrigt):
Veckoarrangemang med kurser/workshops, föreläsningar och upplevelser med natur och kultur som
speglar orten.

Målgrupp (alla, barn, ungdomar, familjer, pedagoger):
Det är en viktig mötesplats för stickintresserade deltagare, kursledare och föreläsare från 10-15 nationer som träffas för att dela kunskap om material, tekniker, tradition och utveckling kring stickning.
Medlemmar i Gavstrik har förtur.

Kontaktinformation:
www.gavstrik.dk
Om du är intresserad av Nordiskt Sticksymposium, beställ program med information
(kan beställas under 16 dec 2015- 10 jan 2016).
Kontakt: Kirja Kongsbak.  gavstrik.kirja@gmail.com