Näverflätning

Den här kursen ger en introduktion till näverns fantastiska egenskaper och möjligheter, du får lära dig mer om näver som material och på vilka sätt det går att använda inom slöjd, hantverk och design. Kursen fokuserar på näverflätning och innehåller en genomgång av teknikens grunder och förutsättningar. Under veckans gång kommer deltagarna lära sig att planera och genomföra ett eget projekt i näverflätning, t.ex. en väska, en korg eller kont. För den intresserade kommer det också ges möjlighet att prova mer experimentella tekniker i materialet såsom olika viktekniker, som påminner om origami.

Tid: 13-17 juli, kl 10-16
Plats: Hemslöjden i Skåne, Landskrona
Lärare: Emma Dahlqvist
Kostnad:  3100 kr, materialkostnad på ca 1000-1500 kr som betalas till kursledaren tillkommer
Sista anmälningsdag: 31 maj
Till anmälan

Kursledarpresentation: Emma Dahlqvist är textildesigner, konstnär och nävernörd. Hennes relation till näver började med en närmast anarkistisk attityd till slöjdtraditionen då hon med hjälp av laserskärning och origami undersökte textila kvaliteter i materialet. Emmas verk i näver har ställts ut nationellt och internationellt och tilldelats priser och utmärkelser, och hon har på sitt eget sätt också tagit sig an den mer traditionella näverslöjden. 2019 gavs hennes bok Näver – fläta, tampa, vika ut på Natur & Kultur och hon håller kontinuerligt kurser och workshops i traditionell och experimentell näverslöjd.