Medlemsmöte med reflextillverkning

Reflexkväll.Vi gör reflexer av reflexband och tyg och allsköns annat. Ta med småsaker om du vill kombinera med reflexen. Reflexband och tyg står vi för.

Denna kväll är också tänkt som ett medlemsmöte där vi kan prata om vad DU vill ha för slags verksamhet och vilken slags förening som vi ska vara. Alltså ingen anmälan eller avgift.

Lokal är ännu inte bestämt. Kolla på Facebook eller ring Inga-lill på 073-963 1906 någon dag innan.

Vad gäller tiden så stannar man så länge man vill.