Medlemsmöte 15 november

Medlemsmöte inklusive styrelsesammanträde
Onsdagen 15 november 2017 kl. 17.00
Plats: Langska Huset, Visby

Kl 1700 Soppa med gott bröd och härlig samvaro
Kl 1800 Museichef Susanne Thedeen presenterar sig och sin verksamhet
Kl 1845 Framtidsdiskussion inkl styrelsesammanträde
Kl 2030 Avslutning
Som lite extra krydda till soppan har vi en liten lotteridragning med fina slöjdpriser!
OBS du kan komma senare under kvällen om du inte har möjlighet att komma redan kl. 17

Varmt välkommen!