Bygga ett hus i miniatyr

Prova på modellbygge efter ritning. Det kommer finnas två modeller att välja på. För eventuellt annat hus ta med egen ritning.
Materialkostnad tillkommer.
Tid: tisdagen 11 februari och 17 mars kl 18-21
Ledare Mai Kurdve och Pia Malmros