Lökagården i Alfta öppnar sitt linneskåp

Lökagården öppnar portarna och visar sina skatter