Lapptäcksteknik

Bild på lapptäcke i orange nyanser

Vill du sy vackra saker i lapptäcksteknik?

Vi startar den 12 september kl 10-15  och syr tillsammans.

Därefter 2:dra torsdagen i månaden.

Ansvariga är Britta Ferm och Gull Andersson

Avg: 200 kr för 4 tillfällen

Anmälan görs till Britta Ferm tel 0707-928130