KURS

SLÖJDHANDLEDARUTBILDNING

För dig som arbetar i kulturskolan, grundskolan, förskolan, som museipedagog eller med annan skapande verksamhet för barn.

Här får du lära känna slöjdens olika material, redskap och verktyg. Vi arbetar en hel del praktiskt och du får tillverka föremål i trä, metall, textil och återbruksmaterial. Tekniker som korgflätning, tovning, sömnad och täljning ingår, liksom materialkännedom och verktygsvård. Vi lär oss
metoder för hur man för vidare praktisk kunskap, hur man tar hjälp av lek, musik och berättande och hur rummet påverkar lärandet.

Plats: Hemslöjdsgården, Läroverksgatan 7 i Linköping
Lärare: Nina Bäckman m fl.
Tid: 9.00 – 17.00 Lördagarna 17 mars, 14 april, 5 maj,
22 sept och 20 okt 2018
Pris: 3900 kr inkl. material.
Anmälan:hemslojdeniostergotland.se/kurser
Frågor: nina.backman@hemslojd.org 070-640 05 03