Kurs i stickning

KURS I STICKNING
Stickkurs under ledning av Erika Nordvall Falck. Deltagarna väljer vad de vill arbeta med under helgen: påbörja vantar, sticka muddar eller en testremsa med många olika mönster. Boken MARKNADSVANTAR samt TVÅ FRIA STICKBESKRIVNINGAR ingår i kursavgiften. Deltagare kan om man vill köpa allt material på plats. Ytterligare information skickas efter anmälan.

Max 16 deltagare. Kostnad 1 500 kr (1 800 kr ej medlem). Tag med egen lunchmat. Fika ingår. Avgiften betalas i samband med anmälan till
070-688 0434 plusgiro 46 80 80-7 eller Swish 123-479 8401. Anmälan senast 14/10 till
info@bollvox.hemslojden.org eller till Ann-Kristin Jonäng på 070-225 9699.

Ev. boende bokas direkt med vandrarhemmet 070-6880434