Kurs – Gör din egen bärmes

Gör din egen bärmes, direkt ute i skogen

Vi hämtar material och slöjdar i skogen.

Samling vid Kaplangården  kl 10 00 för samåkning.

Kursledare: Johan Kriga