Kreativ kraft och språk

Workshops på söndagar i höst med kreativa aktiviteter i syfte att öva svenska språket och knyta kontakter