Slöjda ett julträd

Slöjda tillsammans med Hemslöjden Kronoberg.

Vi utgår från en spretig trädtopp som vi sedan pyntar med dekorationer som vi slöjdar av återbruksmaterial.

FAMILJEAKTIVITET. Från 6 år med en medföljande vuxen

Anmälan krävs och kan göras från måndag 17/10 kl 10:00. Anmälan görs till biblioteket, tel 0476 55220 eller epost bibliotek@almhult.se

I samarbete med Älmhults kommun