Hemslöjdens vagga – Lilly Zickerman

Kom och lyssna på ett intressant föredrag om Lilly Zickerman och Zickermännen.

Lilly Zickerman var apotekardotter och initiativtagare till bildandet av Föreningen för Svensk Hemslöjd 1899.

Lilli Z ledde föreningens verksamhet fram till 1914 och formulerade den svenska hemslöjdens mål och riktlinjer, dess ideologi och verksamhetsformer.

Nordiska museet har 24 000 bilder bevarade från Lilly Zickermans resor över hela landet under åren 1914-1931.

Föredragshållare: Ingrid Carlsson

 

Tid:Torsdag den 16 april kl 19.00-21.00

Plats: Meddelas vid anmälan