Hasselkorgsflätning

Under fyra heldagar får du lära dig att fläta en hasselkorg från grunden. Allt från att knäcka ut spånen ur en hasselkäpp och putsa till dem till att fläta en skäppekorg och binda kant. Det blir mycket praktiskt arbete som blandas med teori och historia.

Första kurshelgen kommer nästan uteslutande att ägnas åt att få fram tillräckligt med spån. Ett arbete som är lika viktigt som själva flätandet.

Kursledare: Kalle Forss
Tid: 11–12 mars och 18–19 mars mellan 09.00–16.00.

Anmälan och betalning senast 24 februari till plusgiro 765 371-0
Glöm inte att ange namn och Hasselkorg på inbetalningen