Handmade Issues 2015

Vilken roll har slöjden idag? Ska man ens bry sig om det handgjorda skapandet, tekniker och material? Kan slöjdande vara på liv och död? Är skolslöjden bara flum eller kan den som vet hur man läser ett träd utveckla industrin?

Det och mycket mer kommer vi att diskutera, analysera och debattera under en eftermiddag på Kulturhuset Stadsteatern. Dessutom delas stipendier ut till personer som har utmärkt sig inom slöjd och hantverk.

I samband med Handmade Issues och stipendieutdelningen kommer verk från stipendiaterna visas i en utställning på Bibliotek Plattan.

Välkommen till Hemslöjdens evenemang Handmade Issues!

Biljettpris: 275 kronor

Student- och medlemspris: 175 kronor (mot uppvisande av studentlegitimation eller Hemslöjdens medlemskort)

 

BILD-köp-din-biljett

 

Program (ladda ner som pdf)

 

Moderator: Barakat Ghebrehawariat – demokratiagent

Moderator för Handmade Issues är Barakat Ghebrehawariat. Barakat är känd som demokratiagent och en röst i det offentliga samtalet om mångfald, demokrati och representation. Förutom att föreläsa om demokratifrågor arbetar han med kulturkollektivet Revolution Poetry och sitter i styrelsen på Rättviseförmedlingen.

 

Från handgjort till industriellt. Birgitta Nordström – vävande doktorand

Under Handmade Issues kommer Birgitta att prata om hur hennes kunskaper kring material och tekniker har korsbefruktats med industrivävningens teknologi och möjligheter för att nå ett gemensamt mål.

 

Att ge sig hän och låta någonting ta tid. Ulf Jansson – skärsvarvare

Skärsvarvaren Ulf Jansson är en av alla som medverkar på Handmade Issues. Med sig på scenen har han sin svarv och hemslöjdskonsulenten Niclas Flinck. Ulf och Niclas kommer att prata om utmaningar om att våga och om att vilja. Hur man ger sig hän och låter någonting ta tid.

 

Om konsten att läsa ett träd. Knut Östgård – slöjdare

Knut Östgård, slöjdare och f.d hemslöjdskonsulent, berättar om hur man läser ett träd, vilka olika delar av trädet som lämpar sig bäst till olika slöjdföremål och varför björken är det bästa materialet till föremål som ska användas till matlagning. Föreläsningen slöjdtolkas av Hanna Hållams.

 

Är skolslöjden bara flum? Peter Hasselskog – filosofie doktor och lektor (Peter ställer tyvärr in på grund av sjukdom. Slöjdläraren och forskarstudenten Jenny Frohagen hoppar in i hans ställe.) 

Är skolslöjden bara flum eller kan praktiskt kunnande underlätta problemlösning i andra ämnen? Det och mycket mer kommer Peter Hasselskog, filosofie doktor och lektor vid slöjdlärarutbildningen på HDK – Göteborgs universitet, att prata om och ge exempel på.

 

Jenny Frohagen

Jenny Frohagen är förstelärare i slöjd och forskarstuderande med inriktning mot hantverkskunnande i skolslöjden. Under Handmade Issues kommer Jenny att prata om varför slöjd är ett viktigt ämne för alla elever, oavsett intresseområde och vilka studie- eller yrkesinriktning som följer efter grundskolan. Fokus på vad som legitimerar slöjdämnet och vad man lär sig i och genom slöjdundervisningen 2015. Framförallt hur slöjd kan betraktas som en specifik litteracitet  i en vidgad syn på läs- och skrivkunnighet och språkliga redskap.

 

Panelsamtal

Kan slöjden, med sitt hållbarhetstänk kring resurshushållning och återbruk, bidra till långsiktiga förändringar på globala problem? Kan handgjort skapande bidra till en positiv utveckling när det gäller mångfald, representation och demokrati? Kan görandet bidra till välbefinnande och överlevnad och hur kan enskilda individer påverka samhället med händernas kunskaper? Det är några av frågorna som kommer att diskuteras av dagens panel som består av Helena Hansson, Saadia Hussain, Maria Diedrichs och Frida Arnqvist Engström.

 

Slöjdare på plats

Under Handmade Issues kommer det att finnas slöjdare på plats i Kulturhuset Stadsteatern. De kommer att visa hur man flätar korgar, slöjdar stegar med krympteknik, täljer skedar, knyter fåglar av metalltråd och hur man kan använda broderiet som ett politiskt motstånd.

 

 

Handmade Issues arrangeras av Hemslöjden i samarbete med:

kulturhuset_logo         folkuniversitetet_logo
Med stöd av:

Slöjd-Detaljer

Kungliga Patriotiska Sällskapet

 

Film från 2014-års Handmade Issues