Handaslöjd i juletid på Lärje Albogård

Vi är glada att även i år kunna ha vår julutställning i Backa Hembygdsförenings hus
Lärje Albogård fredagen 30 november – måndagen 23 december

 

Öppettider:

30 november – 22 december 11 – 18

23 december 11 – 17