Hållbart för hemmet – DIY med kniv och yxa

Under Formveckan Dalarna vill vi lyfta Slöjdens Hållbara perspektiv.

Slöjd är en resurshushållande verksamhet. Ofta används naturliga material med en lokal förankring. Det mesta inom slöjden går att göra med händerna och enkla handverktyg. De beprövade hantverksmässiga teknikerna som används är lättillgängliga för många.  I slöjden är kemikalieanvändningen minimal vilket bidrar till att både tillverkning och användning av slöjdade produkter ger små eller inga utsläpp av skadliga ämnen. Slöjden lämnar små ekologiska fotavtryck. Produkter som är hantverksmässigt tillverkade är i ett ekologiskt kretslopp från materialutvinning till när produkten tjänat ut. Under vägen kan det slöjdade repareras, omformas och få sin livslängd förlängd. Slöjd är en del av en cirkulär ekonomi och bidrar till mer hållbar konsumtion och produktion.

Tillsammans med årets slöjdarstipendiat i Dalarna, Sofi Karlsson (instagram – slöjdare Karlsson) får du lära dig grunderna i att hantera yxa och kniv för täljning. Med dig hem får du redskap för köket eller kanske en hängare. En workshop helt i linje med de Globala målen 2030 och mål 12 om hållbar produktion och konsumtion.

Evenemanget kräver anmälan och kostar 300kr (subventionerat pris med anledning av Formveckan) Workshopen sker i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan.

Anmälan till  sv. se/dalarna eller falun@sv.se  tel.023-222 46, senast 6 oktober max antal 12 pers (obs från 18 år)

I anslutning till slöjdverkstaden på Kulturhuset tio14 finns Hemslöjdskonsulenternas miniutställning ”Slöjd håller” som på ett enkelt och lustfyllt visar sätt att närma sig agenda 2030 och det globala målet 12.8 om att öka kunskapen om hållbara livsstilar.  miniutställningen visar enkla och hållbara sätt att minska ditt avtryck i konsumtionssamhället. Här finns exempel på olika saker att göra själv, lappa och laga, sy nytt av gammalt, tälja och använda återbruk.