Häggdånger Emil Österholm keramik

Besök hos Emil Österholm, keramiker med utställningar i Japan mm.
Vi får se verksamheten i galleriet och drejning.

Vi besöker även  Häggdångers vävstugor i Häggdångers bygdegård. Norrdans har beställt unik rekvisita från vävstugan.

Kostnad 40 kr till chaufför. Samåkning från Mc Donalds kl 17.30. Max 15

Anmälan senast 11 februari till Annika 070-624 34 97