Gör din egen linkrona på Kämpens hembygdsgård i Bollnäs

Ryck lin och gör din egen linkrona. Ledare; Birgitta Sarstedt-Jonsson. Max 8 deltagare. Kostnad material 100 kr. Anmälan senast 28 juli till info@bollvox.hemslojden.org