Gör din egen kokedama i makraméampel

Kokedama är japanska och betyder ”mossboll”. Traditionellt har de använts istället för krukor till bonsaiträd, där mossan fungerat som ett skydd för rötterna. Kokedama har idag fått ett lyft, rent bokstavligt, då mossbollarna ofta hängs i makraméamplar. Med växter som plättar i luften blir det en egen liten hängande trädgård.

Material: finns på plats, mer information efter anmälan.

Kursledare är Anette Elmgren och Lisbeth Vincze.

 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Tänk på att när du är anmäler dig till en kurs så är det bindande. För att vi ska kunna planera och hålla kolla på budgeten, behöver vi veta hur många som kommer på varje aktivitet. Därför behöver det vara minst 5 deltagare per kurs eller slöjd-after-work. Hör av dig om du får förhinder, kanske kan någon annan få din plats då. I vilket fall så gäller att om du avanmäler senare än en vecka innan kurs så måste ändå full kursavgift betalas.

Använd gärna föreningens Swish-nummer vid betalning: 1234 136 610 – och glöm inte att ange vilken aktivitet det handlar om.