Föreningsstämma

Först sedvanlig föreningsstämma, sedan fika, föredrag och stipendieutdelning ur Stiftelsen Jenny Åkerström-Söderströms fond.

I år får vi besök av Lohärads hembygdsförening, som berättar om Jenny Åkerström-Söderströms bakgrund och om den bygd som hon höll kär och särskilt lyfter fram i sina stipendiestatuter.

Formell kallelse med valberedningsförslag skickas via e-post (och ordinarie brev till de medlemmar vars e-post vi inte har) senast den 21 februari.

Den 21 februari ska också motioner till stämman ha kommit in till styrelsen. Det går bra att skicka in dem via e-post till info@stockholm.hemslojden.org eller via ordinarie post till Drottningholmsvägen 70, 112 43 Stockholm.

Vill du ha kontakt med valberedningen? Ta kontakt med Rolf Bromme, mobil 0721-98 94 60 eller rolf.bromme@liberal.se

Stämmohandlingar finns tillgängliga digitalt här på webben någon vecka innan stämman.