Föreläsning

Föreläsning – Allt jag vet om klutar

Håkan Nilsson, f.d. museichef i Ystad, berättar och svarar på frågor om den skånska kvinnans klutar. Detta är ett samarrangemang med Gillet Skånska Dräkter

Tid: 14 maj klockan 14.00.

Plats: Aoseum i Åhus.

Avgift: 150:- för medlemmar i hemslöjdsförening och 200:- för övriga.

Anmälan till Inga Jönsson, inga.gunvor.jonsson@gmail.com