Digitala medlemsträffar på onsdagar!

På onsdagar jämna veckor träffas vi på Zoom mellan 17:30 och fram till 20.00. Ta med något handarbete, gärna något som du vill få färdigt eller få hjälp med. Det är många i gruppen som kan många slöjdtekniker…
Det är roligt att få visa vad en själv gör liksom att inspireras av andra. Mejla hemslojd.halmstad@gmail.com så får du länken
Varmt välkommen!